Portofoliu

PânA? în prezent am fost implicaA?i într-o echipA? de proiect sau ca AYi coordonatori în proiecte de investiA?ii care au depA?AYit 700 mil. EUR AYi au generat peste 6.000 de noi locuri de muncA? în România.

În paralel cu aceste proiecte am fost implicaA?i în consultanA?A? pentru tranzacA?ii (due diligence de partea vânzA?torului sau a cumpA?rA?torului, asistenA?A? în negocieri, evaluare de companii), consultanA?A? de management (diagnostic de companii aflate în dificultate, investigaA?ii de fraudA?, evaluare de parteneriate) AYi proiecte de certificare (audit intern AYi extern).

Domeniile acoperite de aceste proiecte sunt:

Pills